Variationerna är stora mellan hus­hållen men följande årsanvändning av el är normal­värden för olika typer av hushåll:

• Lägenhet: 2 000 kWh/år (alltså i huvudsak hushållsel)

• Villa utan elvärme: 5 000 kWh/år

• Villa med direktverkande elvärme: 20 000 kWh/år

OBS! Har du tvättmaskin och tork­tumlare i lägenheten använder du troligen mer el än 2 000 KWh/år. Golvvärme i badrummet innebär också mer elanvändning.

Du kan följa den egen förbrukning på Mina sidor https://minasidor.vmeab.se