Visste du att Västervik Miljö & Energis verksamheter totalt sett bidrar till att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser?

För varje kilo koldioxid verksamheten gav upphov till under 2022 bidrog bolaget samtidigt till att 1,3 kilo koldioxid kunde undvikas på annat håll – det motsvarar hela 28 fotbollsplaner täckta med solcellspaneler, eller en tur- och returresa med flyg till Köpenhamn för alla invånare i kommunen.

De största framgångsfaktorerna som bidrar till det goda resultatet är fjärrvärme- och el­produktionen baserad på utsorterat avfallsbränsle och skogsflis, i samverkan med produktion och användning av biogas, HVO100-bränsle och eldrift för bolagets bilar och tyngre fordon.