Som situationen ser ut i skrivande stund befaras ingen energikris i stil med förra vinterns skyhöga elpriser. Men marknaden kan svänga snabbt – där vad som händer globalt påverkar oss lokalt.

Förra hösten var tidningarnas löpsedlar fulla av feta rubriker inför en väntad energikris – och många fick sedan problem att betala fakturorna för sin energi­förbrukning.

– Våra ledningar hänger ihop med övriga Norden och en bra bit ned i Europa. I fjol hände mycket negativt på en gång som påverkade energimarknaden. Frånsett kriget i Ukraina hade Frankrike problem med sina kärnkraftverk och även vi hade en del bekymmer med våra hemma i Sverige. Sedan är det
ett stort beroende av naturgas i Europa och det var låga nivåer på gaslagren, förklarar Mikael Nyman, Energi- och klimatråd­givare i Västerviks kommun.

Och även om Sverige ligger högt upp vad gäller producerandet av el, får vid ändå ofta importera från andra länder – eftersom vi även är ett överföringsland mellan länder.

– Vår energi säljs vidare på marknaden och där handlar det ju också om vilka som betalar bäst. Sedan är det ju så att om våra kärnkraftverk inte levererar som de ska och det inte blåser normalt ute till vindkraften… ja, då måste vi importera. Under några månader förra vintern blev kilowattpriset minst det dubbla för oss svenskar – vilket sved rejält i ekonomin.