Under de härliga jul- och nyårshelgerna konsumerar vi mer än vid någon annan tidpunkt på året – därför är sopsorteringen extra betydelsefull. Invånarna i Västerviks kommun är duktiga på avfallssortering och återvinning – men tillsammans kan vi bli ännu bättre.

Benny Edvardsson, avfallshandläggare på Västervik Miljö & Energi, arbetar med samordning, information och rådgivning när det gäller avfall och återvinning.

– Jag vill hylla de boende i Västerviks kommun, för sitt generellt sett stora engagemang. Det är enormt viktigt att alla hjälps åt, om vi sorterar våra sopor kan farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt. Därmed skyddas människor, djur och miljö. När vi håller isär olika material kan det mesta också återvinnas och bli nya produkter, säger han.

Kring jul och nyår ökar trycket rejält – med extra mycket sopor i form av bland annat kartonger, papper, plast och matavfall.

– Försök att inte packa för hårt så att kartongerna fastnar i sorteringskärlet. Då går det inte att tömma när
sopbilen kommer. Om det skulle vara fullt i kärlen är det bättre att åka och lämna på en återvinningsstation, framhåller Benny Edvardsson.

Bennys snabba sorteringstips!

  • Det bästa avfallet är det som inte uppstår.
  • Klipp, vik eller trampa ihop papp och kartong i stället för att trycka ned dem i sorteringskärlen så att de fastnar. Då går det enkelt att tömma för sopbilen.
  • Packa mindre pappersförpackningar i större, så tar de mindre plats både där du förvarar de hemma och på återvinningsstationen. En tom mjölkförpackning rymmer minst fem ihopvikta.
  • Låt matavfallet rinna av ordentligt i vasken innan du lägger det i papperspåsen. Om det är för blött fryser det lätt fast i kärlet den här tiden av året.
  • Hushålls/toapapper och servetter i matavfallet torkar upp. Använd alltid hållaren för att påsen ska luftas och hålla sig torrare.