Värmeljusen är lite luriga. Både vekeshållaren som är i järn och aluminiumkoppen ska sorteras som metall på återvinningscentralen.

Men det är viktigt att lossa vekeshållaren från koppen innan de slängs. Annars fastnar hela koppen i magneten, där järn sorteras bort. Aluminiumet brinner då upp i smältverket i stället för att återvinnas till nytt material.