Välkommen till det sjätte numret av vår lokala hållbarhetsguide Glokalt!

Begreppet Glokalt handlar om att det vi alla gör på det lokala planet påverkar klimat och miljö globalt. Vi på Västervik Miljö Energi (VME) vill göra det enkelt för dig som kund att använda dig av de tjänster som vi levererar och förenkla för dig att leva på ett hållbart sätt.

I förra numret var temat vårt viktigaste livsmedel – det vill säga vatten. Där vill jag passa på att tacka alla kommunens invånare som verkligen tog sitt ansvar under sommarens bevattningsförbud efter de varma och torra veckorna i maj och juni. Den här gången är temat avfall och återvinning.

I och med att staden växer och vi blir allt fler har vi tagit tekniken till hjälp och digitaliserat hela vårt hämtningssystem av hushållssopor för att kunna optimera rutterna. Hämtningen blir både mer tidseffektiv och miljömässigt hållbar – exempelvis genom minskad bränsleförbrukning. Detta blir en stor förbättring som våra kunder kommer börja märka av under våren.

För att hjälpa och göra vardagen så smidig och enkel som möjlig för dig som kund så lanserar
vi en helt ny app i samband med detta. Med appen får du pushnotiser levererat till dig när det är
dags för tömning av just din soptunna nästa gång – så att du kan lägga din energi på andra saker!

Appen kommer att vidareutvecklas löpande och fungera som en bra kommunikationskanal till
våra kunder när det gäller energi- och miljöfrågor. Jag rekommenderar verkligen alla att ladda ned
den. Bläddra framåt och få mer fakta hur du enkelt laddar ned den på din smartphone eller dator.

Du kan också läsa om vår samarbetspartner Bostadsbolaget och deras mycket väl fungerande
hållbarhets­arbete – som är i full gång att ta nya grepp. Du får veta mer om hur vi arbetar till-
sammans för att våra kunder på ett så enkelt sätt som möjligt ska kunna leva hållbart.

Som jag skrev i min förra ledarkrönika är vi även mycket glada och stolta över vårt eget
hållbarhetsarbete. Konsult- och forskningsföretaget Profus samman­ställer klimatbokslut
för energiföretag. Där presenterar de inte bara det aktuella bolagets tillförda utsläpp – utan
också hur energiföretaget undviker andra utsläpp i samhället. Enligt deras beräkningar för
2022 undvek vi koldioxidutsläpp motsvarande som om hela kommunens invånare struntade
att köra bil i fyra månader!

Är du nyfiken att läsa mer hittar du hela klimatbokslutet på vår hemsida.

Hoppas du får en trevlig och intressant läsning – och sköt om er!