Välkommen till vår lokala hållbarhetsguide – Glokalt.

Begreppet Glokalt handlar om att det vi alla gör på det lokala planet påverkar klimat och miljö globalt. Vi på Västervik Miljö & Energi vill göra det enkelt för dig som kund att använda dig av de tjänster som vi levererar och förenkla för dig att leva på ett hållbart sätt. Vår förhoppning är att du uppskattar innehållet du har framför dig och att du hittar många intressanta tips och råd som du har nytta av i vardagslivet.

Trevlig läsning!

Torbjörn Svahn, VD, Västervik Miljö & Energi