”Bästa avfallet är det som inte uppkommer”

”Bästa avfallet är det som inte uppkommer”

Det bästa avfallet är det som inte uppkommer. Västervik Miljö & Energi ligger i framkant

Följ oss på instagram @vastervikmiljoenergi