Under 2022 installerades cirka 51 000 nya solcellsanläggningar i Sverige – och visionen är 15 procents solkraft i vårt land. Men var noga vid val av installatör. ”Satsa på en firma som är medlem hos oss och dubbelkolla att de har certifierade montörer”, tipsar Anna Werner, VD för Svensk Solenergi.

Anna Werner, VD på Svensk Solenergi

Svensk Solenergi är bransch-föreningen för solenergi-företagen – som startade 1989 och i dag är uppe i ungefär 280 medlemsföretag. Genom att skapa opinion och påverka beslutsfattare arbetar föreningen för att utveckla solenergin i Sverige.

– När vi startade var solvärme – i form av solfångare på taket vanligast. På senare år har det kraftigt passerats av solel – det vill säga solceller på taket. Solenergianläggningar har ökat rejält i Sverige de senaste åren och det finns fantastiska möjligheter att utvinna mer solenergi i vårt land, vilket vi jobbar för, framhåller Anna Werner. Efter att cirka 51 000 nya solcellsanläggningar installerats under fjolåret är den totala summan uppe runt 143 000.

– Att solenergi är världens snabbast växande kraftslag är ingen slump. Fördelarna är många – bland annat att de går fort att installera, är miljövänliga, tysta och underhållsfria, samt håller uppåt 30 år. Visst rör det sig om en stor investering, men tiden innan anläggningen blir lönsam är kort. Dessutom är vår svenska skattereduktion med 20 procent för arbete och material mycket fördelaktig.

Anna Werner, VD på Svensk Solenergi

Något som Anna däremot anser att re-geringen snarast möjligt behöver se över är energiskatten på el – som drabbar alla med en anläggning på 500 kilowatt och uppåt.

– Den drabbar med andra ord inte privat-personer, men innebär att vi har över 8 000 tak i Sverige som inte utnyttjar ytan på grund att elskatten även omfattar egen använd el. Något som är väldigt märkligt. Det vore ungefär som att odla morötter för eget bruk och när du nått upp till en viss nivå tvingas du betala skatt för varje morot du äter upp. Detta handlar om gamla lagar och regler som fastslogs långt innan solenergi ens var ett alternativ – och dessa behöver uppdateras.

Enligt en undersökning som RISE genomförde för några år sedan visades en del brister och fel vid installation av solcellsanläggningar. Exempelvis klämda kablar och kontakter som inte är skyddade från fukt.

– Mitt råd är att satsa på ett företag som är medlem hos oss, samt dubbelkolla att de har certifierade montörer. Vi verkar för att allt fler ska välja solenergi, då är det viktigt att kunderna känner trygghet och kvalitet så att inte den stora ökningen avstannar.

Anna Werner, VD på Svensk Solenergi

Anna lyfter också fram att besöka Energi myndighetens Solel portalen på www.energimyndigheten.se/solelportalen – för att hitta fler tips på den gröna omställningen. På Konsumentverkets hemsida – www.konsumentverket.se – finns råd till småhusägare vad gäller att använda olika formulär inför exempelvis en solcellsinstallation för att inte missa någon viktig punkt.
– Sverige bör, liksom EU, ha en strategi för solkraft – eller i alla fall ett mål. Svensk Solenergis vision är att vi ska 15 procent solkraft i Sverige 2030, säger Anna Werner.


Våra kunder använder i första hand den el som de producerar själva.

Vem gör vad vid installation av solel?

• Västervik Miljö & Energi får veta av
elinstallatören att de sätter upp solceller hos dig som kund.
• Vi skapar då ett elnätssolcellabonnemang, samt meddelar din elleverantör att du nu även har ett solcellsabonnemang.
• Bra att veta är att du inte behöver byta mätaren – den befintliga används.

Vill du sälja din överskottsel?

• Våra kunder använder i första hand den el som de producerar själva.
• Du får bara betalt för den el som du skickar ut på elnätet.
• Vill du få betalt för överskottselen kontaktar du själv ditt elhandelsbolag för att teckna ett elhandelsavtal. Betalningen kommer då automatiskt.