Sweco – Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult – lovordar det långtgående samarbetet med Västervik Miljö & Energi.

– Vi har alltid en öppen och prestigelös dialog – och de sticker verkligen ut när det gäller att fatta stora beslut. Vi använder till exempel fortfarande Gamleby avloppsreningsverk som ett referensprojekt, berättar Mats Kall, gruppchef/projektledare på Sweco i Jönköping.

Att Västervik Miljö & Energi prioriterar hållbarhet väldigt högt och tar ett helhetsansvar för miljön i Västerviks kommun, råder det ingen tvekan om för honom.

– Vi befinner oss i ett läge där många kommuner i Sverige har både vattenverk och avloppsverk som är över 50 år gamla och i stort behov av renovering. Om- och tillbyggnationen av Lucernaverket är det överlägset största projektet som vi har samarbetat i.

– De sticker ut när det gäller att låta driftspersonalen komma till tals i projekten. Vi har ett väl fungerande samarbete mellan projektledning och konsultorganisation där båda parter vågar att ställa höga som låga frågor och vi resonerar om för- och nackdelar fram och tillbaka. Det är prestigelöst och hållbart över tid, framhåller Mats Kall.

Västervik Miljö & Energi ligger i framkant ur ett nationellt perspektiv när det gäller just det sina ambitioner, modet att ta stora beslut, den trevliga och öppna dialogen, samt arbetsklimatet.

Mats Kall, gruppchef/projektledare, Sweco i Jönköping

Det framgångsrika samarbetet mellan Västervik Miljö & Energi sträcker sig långt tillbaka.

– Vi har haft en blandning av stora och små projekt, men Gamlebys avloppsreningsverk tillhör ett av de jag minns bäst. Det var 2013 och det visade sig att vi prickade helt rätt med för den tiden ny teknik eftersom anläggningen levererar oerhört bra prestanda. Vi brukar fortfarande använda detta som ett referensprojekt, avslutar Mats Kall.

Det här är Sweco:

• Startade i Sverige 1897
• Är i dag Europas ledande arkitektur- och teknikkonsult och finns i totalt 15 europeiska länder, samt i Indien.
• Har 20 000 anställda arkitekter, ingenjörer och experter. I Sverige 6 500 anställda.
• Omsatte cirka 25 miljarder kronor under 2022.
• Har genomfört över 100 000 projekt på mer än 70 olika marknader över hela världen. Exempel på stora projekt i Sverige är Karolinska sjukhuset i Stockholm och Öresundsbron.