”Två av tre är positiva till lägenhet renoverad med återbruk”

Amanda Borneke, specialist inom cirkulär ekonomi på Sweco, delar med sig av de senaste trenderna inom återbruk och cirkulärt byggande.


Amanda Borneke, specialist inom cirkulär ekonomi på Sweco, delar med sig av de senaste trenderna inom återbruk och cirkulärt byggande.

Bygg- och rivningsavfall har enorm påverkan på omgivning. De står för en tredjedel av Sveriges avfall och 20 procent av Sveriges totala utsläpp. Samtidigt byggs och renoveras det som aldrig förr. Ändå är det långt kvar till att branschen börjar arbeta klimatsmart och med cirkulärt tänkande, i Sverige är mindre än 4 procent av ekonomin cirkulär, vilket gör att potentialen för tillväxt är stor.

En lärandeprocess
Än så länge är den praktiska kunskapen i byggbranschen kring återbruk som hel­het fortfarande låg. En lösning som kan spara pengar, skapa nya arkitektoniska värden, minska korruption, öka transparens – och framför – allt sluta resurs­slöseriet. Hela byggbranschen befinner sig just nu i en process av lärande och vi behöver dela erfarenheter med varandra.

Fler vill ha en återbrukslägenhet
För ett år sedan identifierade Sweco att det inte fanns något initiativ i Sverige kopplat till hyressättning av lägenheter som renoverats med återbrukade material. Det ledde till uppstarten av en fokusgrupp som Sweco driver sedan 2019.

Fokusgruppen består av ett antal fastighetsägare samt Hyresgästföreningen och organisationen Fastighetsägarna som gått ihop för att samarbeta kring frågan. Utöver pilotprojekten har fokusgruppen genomfört en enkät som skickats ut till cirka 3 000 boende och personer i bostadskö, för att få en gemensam bild av vad hyresgäster tänker kring återbruk. Studien visar att två av tre hyresgäster är positiva till lägenhet renoverad genom återbruk.

Dags att skrota skräpet
En aspekt av att utveckla branschen i cirkulär riktning är att minimera användningen av skadliga material i processen. Idag är det en myndighetsfråga, men det är viktigt för byggföretag att överväga miljöpåverkan av material de använder. Det är någon som ska riva, sortera och återanvända materialet också.

De finns inget avfall, endast resurser.

Amanda Borneke, specialist inom cirkulär ekonomi på SwecO

Hoppa på Återbrukståget
Sitter ni också i starten av ert återbrukssarbete? Ni är inte ensamma! Mitt främsta tips till er är att se över era avfallskostnader, tänk om ni kunde minska dem till 50, 70 eller 90 %? Det är kärnan av återbruksaffären.

Istället för att betala dyra summor för att bli av med avfall, så kanske du kan få betalt en slant för att någon annan kommer och hämtar det.

Amanda Borneke
Specialist inom cirkulär ekonomi på Sweco