• Anlägg lummig trädgård och välj växter som är torktåliga.
  • Plantera känsliga växter skyddade från stark sol. Eller häng upp en segelduk.
  • Täckodla. Lägg till exempel stora rabarberblad i pallkragarna och täck jorden så fukten hålls kvar längre. Funkar även med gräsklipp eller löv. Att täckodla hindrar fukten att avdunsta och dessutom bryts växtmaterialet ner till näringsrik jord.