Klimatet angår alla och bara genom att arbeta tillsammans kan vi uppfylla målen och ge energi till en hållbar framtid.

Global tillgång till modern och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag, såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt.

Tillsammans kan vi åstadkomma långsiktigt hållbara kretslopp och en cirkulär ekonomi där målen i FN:s globala Agenda 2030 för hållbar utveckling är i centrum.

Det sjunde målet för FN:S Globala mål för en hållbar framtid är ”Hållbar energi för alla”.

Visste du att…

Globalt sett är världens energianvändning den enskilt största källan till växthusgasutsläpp. 26 % av världens utsläpp kommer från produktion av el och värme.

Tillsammans hjälps vi åt

Minska klimatpåverkan genom att minska din elanvändning och anpassa den till tider när det finns som mest förnybar energi i elnätet.