• Utsorterat matavfall är en resurs. I Västervik samlades det förra året in cirka 1 340 ton matavfall, vilket rötas för produktion av biogas och nyttjas främst som fossilfritt fordonsbränsle till bilar och bussar.
  • Av en enda påse matavfall kan biogas framställas som räcker till 2,5 km bilkörning. Restprodukten efter rötningen blir till biogödsel som används i stället för konstgödsel i lantbruket.
  • Genom att sortera ut ditt matavfall bidrar du till något positivt för miljön.