Till 2030 ska alla människor ha tillgång till rent vatten, våra hav skyddas och ekosystemen i sötvattnet bevaras, enligt Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål. Vattenfrågan är central för att nå flera av de 17 hållbarhetsmålen, direkt eller indirekt.