Välkommen till det fjärde numret av vår lokala hållbarhetsguide Glokalt!

Begreppet Glokalt handlar om att det vi alla gör på det lokala planet påverkar klimat och miljö globalt. Vi på Västervik Miljö & Energi vill göra det enkelt för dig som kund att använda dig av de tjänster som vi levererar och förenkla för dig att leva på ett hållbart sätt.

Torbjörn Svahn, VD Västervik Miljö & Energi AB. Foto: Örjan Karlsson.

I detta nummer fokuserar vi lite extra på el- och energibesparing – som ju blivit ett av de hetaste ämnena med dagens elpriser. En stor snackis både hemma vid middagsbordet och tillsammans med arbetskompisarna.

Jag ser en tydlig tendens att många av våra kunder har ändrat sitt beteende och börjat att spara el på riktigt. Något som inte minst bekräftas av mätningarna på vårt eget lokala elnät – som visar att våra kunder i genomsnitt har minskat sin elförbrukning med sju procent under det senaste året.
Detta har i sin tur bidragit till att hålla det nationella elsystemet i balans – så att vi på grund av elbrist inte blivit frånkopplade. Något som enligt Svenska Kraftnät mycket väl kan inträffa annars. Kampanjen att varje kilowattimme räknas har givit resultat, bra jobbat alla!

De ökade elpriserna har medfört att många blivit oroliga för att inte kunna betala sina fakturor och det har varit betydligt fler samtal till vår kundservice än normalt. Men våra kunder har ändå varit fortsatt duktiga på att betala dem. De som inte mäktar med att göra det kan höra av sig till oss – så gör vi individuella bedömningar när det gäller att få anstånd eller upprätta någon form av betalningsplan!

Hoppas du får en trevlig och intressant läsning!

Torbjörn Svahn
VD, Västervik Miljö & Energi