Det bästa avfallet är det som inte uppkommer. Västervik Miljö & Energi ligger i framkant i Sverige när det gäller avfall. Det gäller inte minst det väletablerade systemet med fastighetsnära insamling av förpackningar.
– Invånarna i vår kommun är generellt sätt duktiga på att sortera, men det bästa avfallet är alltid det som inte uppstår, poängterar avfallshandläggare Susanne Unefjord.

Susanne Unefjord har varit anställd sedan september 2021 och är i allra högsta grad involverad i resan mot ett mer miljömässigt och klimatsmart agerande.

Susanne Unefjord, avfallshandläggare

– I min roll som handläggare har jag många kontakter både med kunder och inom vår egen verksamhet. Jag samordnar både internt och externt. Mycket handlar om att prata med och informera om förslag och lösningar som förenklar vardagen för våra kunder, berättar hon. Det kan röra sig om allt från taxor till renhållningsförordning på ett enkelt och tillgängligt sätt.

Det Susanne trivs allra mest med i sitt yrke är det personliga mötet.

– Den dagliga samverkan med mina kollegor och utbytet med kunder ger mig både energi och kunskap och får mig att växa. Jag lyssnar på kundens önskemål och frågor, arbetar fram förslag på lösningar och följer upp resultatet.

I takt med att pandemin droppade av alltmer ökade antalet fysiska möten igen. Dessa var något hon saknade mycket.

– Vi är ganska ofta ute och besöker både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar för att se hur de har det och informera om nyheter. Något vi känner uppskattas mycket av kunderna.

Västervik Miljö & Energi är långt framme vad gäller sitt arbete med avfall – speciellt de fastighets­nära insamlingarna av förpackningar.

– Där har vi sedan ungefär 15 år tillbaka ett väl inarbetat system, som fungerar väldigt bra. Många villakunder i kommunen har kärl placerade i närheten av sin bostad, med goda möjligheter till sortering och som töms kontinuerligt. Här ligger vi i framkant, men vissa material till förpackningar har ökat och andra minskat. Därför jobbar vi nu med att hitta lösningar för att omdisponera volym och hämtningsintervaller. Producenterna har börjat använda mer plast och papp till sina förpackningar – samtidigt som metall- och glasförpackningar har minskat.

Det handlar om 240-literskärl med två facksystem i varje med följande kombinationer; plast/metall, kartong/tidning, färgat glas/ofärgat glas samt mat/restavfall.

Att sortera ut matavfall är väl etablerat och har hittills varit frivilligt för invånarna. Den bruna papperspåsen att sortera mat­­avfall i som används i Västervik är det bästa miljövalet eftersom den är fullt
nedbrytbar och inte bidrar till spridning av mikroplaster.

– Från 1 januari 2024 blir det obligatoriskt att sortera matavfall. Detta gäller i hela landet efter EU-direktiv. Västerviksborna är redan duktiga där, men vi kan alltid bli ännu bättre.

Västervik Miljö & Energi har ansvaret för insamling av mat- och restavfall i Västerviks kommun – och efter årsskiftet utökas bolagets insamling av alla sorters förpackningar. Logistiken för hämtning av avfall och förpackningar justeras efterhand eftersom alla hämtnings­scheman är digitaliserade.

– Det gäller att vara så effektiva och miljömedvetna som möjligt, nyckelordet är hållbarhet i så hög utsträckning som det bara går. Kommunen är stor till ytan och vår största utmaning är att få det att fungera lika bra i skärgård som i stad och på landsbygd.

Susanne lyfter fram den ökade miljö­medvetenheten och att fler och fler handlar på secondhand och loppis. Att återvinna innebär en enorm miljövinst och i Sverige har vi kommit långt gällande återvinning och källsortering.

– Men faktum är att vi de senaste åren slänger mer sopor än tidigare. I takt med nya trender så har näthandel, snabbmat och engångsartiklar blivit en bidragande faktor. Det bästa avfallet är ändå alltid
det som inte uppstår. I framtiden hoppas jag att fler börjar tänka till vad man själv kan göra för miljön och klimatet. Du kan påverka mer i din vardag än vad du tror och på så sätt bidra med sin del genom exempelvis återbruk, reparation och återanvändning, säger hon.