Det är mycket som händer inom avfallshanteringen i vår kommun just nu. Nya lagkrav ska förenkla för att vi tillsammans ska återvinna mer, samtidigt som vi har fått nya tekniska möjligheter att effektivisera. Målet är en bättre och modernare avfallshämtning.

Med åren har antalet hushåll blivit fler och antalet tunnor likaså. Vi på Västervik Miljö & Energi vill vara hållbara och hushålla med kundernas resurser.

Samtidigt har det kommit nya lagkrav på sortering för samtliga hushåll och verksamheter i hela Sverige:

  • Obligatoriskt med separat utsortering av matavfall för både hushåll och verksamheter.
  • Obligatoriskt med fastighetsnära insamling för förpackningar för samtliga hushåll.

Tack vare att tekniken går framåt har vi under det senaste året genomfört en omfattande utvärdering av verksamheten som resulterat i att vi från och med vecka 18 (2024) kommer att börja med nya, effektivare körturer för våra hämtningsfordon.

Vi kallar det ruttoptimering.
Syftet är att vi bli mer effektiva för att inte åka onödiga sträckor,
så vi sparar både tid, bränsle och miljö samt får en bättre arbetsmiljö.

Allt börjar dock med en inventering av samtliga avfallskärl i Västerviks kommun. Detta gäller för samtliga kunder – villor, fritidshus, flerfamiljshus samt kunder med verksamheter. Samtliga kärl ska id-märkas med en streckkod och en elektronisk tagg och registreras i vårt digitala hämtningssystem.

Inventeringen sker etappvis, måndag till och med lördag kl 07-22, av en extern, upphandlad underentreprenör till oss (PWS). Vilken vecka inventeringen sker inom vilket område uppdateras på vår hemsida www.vmeab.se.

Vi kommer också att meddela berörda kunder via SMS cirka en vecka innan inventeringen i deras område påbörjas. Under inventeringsperioden måste kärlen stå synliga och lättåtkomliga.


Följ inventeringen och läs mer på hemsidan:

https://www.vmeab.se/tjanster/avfall–atervinning/energi-till-forandring/