Inspira pedagogiskt centrum är en kreativ återanvändningsplats som erbjuder teoretiska, praktiska och estetiska utbildningar och workshops med förskolans läroplan som grund. Tanken är att använda återbruksmaterial i så stor utsträckning som möjligt – där en mängd företag i Västerviks kommun bidrar med spillmaterial från sina verksamheter.

Inspira startade i september 2017 – och är ett bildningspalats för möten mellan pedagoger inom förskolan. Här arbetar tre ateljeristor* och en IKT-pedagog (information, kommunikation och teknik) i ett samarbete med Socialförvaltningen. En del av kommunens pedagogistor** finns i verksamheten till viss del – och det finns även ett samarbete med Västerviks gymnasium och kommunens aktivitetsansvariga.

– Ett av våra främsta uppdrag är att binda samman de analoga och digitala verktygen, så att de kommer till användning på förskolor i Västerviks kommun. I de utbildningar som vi erbjuder lägger vi stor vikt på att pedagogen ska utveckla ett hållbart förhållningssätt till miljö och lärande, framhåller ateljeristan Charlotte Sohlman.

– Vi arbetar för att höja vikten av estetiska lärprocesser med fokus på hållbarhet ur flera olika perspektiv – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Både fristående och kommunala förskolor är välkomna in i verksamheten. Och nytt för det här läsåret är att barn från förskolorna får följa med hit och hämta material på tisdagsförmiddagar, berättar kollegan Theresia Rosengren.

Inspira erbjuder ett stort utbud av kreativt material – från olika företag inom skilda branscher i kommunen – som Socialförvaltningen, Stenhamravillan, har ett särskilt ansvar för att hämta.

– Vi har mellan 10 och 15 företag knutna till oss, som bidrar med spillmaterial från deras verksamhet. Det kan vara exempelvis textilier, trä, papper och plast. På senare tid har vi även fått in silverbrickor, servettringar, galgar och konstgräs – som efter att ha rengjorts och sorterats på Stenhamra hamnar hos oss, säger Charlotte. Allt material kontrolleras av en miljöinspektör från kommunen för att undvika vissa ämnen.

– Återbruksmaterialet är ett fantastiskt demokratiskt material, som främjar och
gynnar barnens kreativitet och fantasi. Det leder till att inget är rätt eller fel. Barnen och pedagogerna kan forma de ostrukturerade materialen hur de vill, menar Niklas Weidmert, som är IKT-pedagog.

– Stödet och inspirationen som vi erbjuder till alla besökande pedagoger kan vara allt från en halvtimme till lite längre utbildning när det kommer till att lära sig mer om olika material. Vi erbjuder bland annat ett pedagogiskt kafé vid sex tillfällen varje termin, berättar Theresia.

– Vi försöker att återanvända så mycket som möjligt och därför uppskattar vi verkligen spillmaterialet som vi får av olika företag. Att se ännu fler företag kopplade till vår verksamhet vore spännande, ler Charlotte Sohlman.

Inspira lever mer än väl upp till sin slogan: ”Hållbarhet och hoppfullhet i dag för en bättre värld i morgon”.


*Ateljeristor är ett konstnärligt-pedagogiskt yrke som går ut på att estetiskt orienterade pedagoger arbetar projektinriktat med barn, på ett sätt som gör barns tankar, röster och idéer hörda.

**Pedagogistors huvudsakliga arbetsuppgift är att ge pedagogisk handledning och kontinuerligt stöd åt personal på skolor och förskolor. Man är på så sätt en ”överpedagog”, vars roll är att utmana barnens och kollegornas tänkande och lärande.