• Är det strömlöst i några uttag kan en av dina säkringar ha löst ut – och är det ingen ström i halva huset har antagligen en huvudsäkring löst ut. Dessa sitter troligen under din elmätare, i en liten säkringslåda eller i fasadmätarskåpet. På äldre villor kan säkringslådan även sitta uppe på vinden. Alla säkringar är ditt ansvar och de byter du själv ut.
  • Är hela huset utan ström? Kontrollera att inte jordfelsbrytaren – om det finns en sådan – har löst ut.
  • Är hela huset utan ström, mörkt hos grannar och gatlyktorna släckta? Då är det med största sannolikhet ett strömavbrott på elnätet – och du ska anmäla felet till din elnätsägare. Vem din nätägare är ser du på elräkningen.
  • Tänk på att om en montör blir utkallad och felet ligger hos dig som kund blir du debiterad timtid, samt även jourersättning på kvällar.