Det är morgon, du vrider på kranen och du förväntar dig leverans av friskt och rent dricksvatten. I nästan obegränsad mängd. Det använda vattnet lämnar ditt hem, renas och släpps tillbaka till naturen. Regnet från skyn samlas upp och leds bort från din fastighet och lämnar fastigheter och gator utan översvämning.

Tjänsterna finns där, hemma i fastigheten, dygnet runt, året om. Inget som ska hämtas och bäras hem, inget som ska hanteras eller lämnas vidare på annan plats av dig som fastighetsägare. Tjänster som vi tar för givet. Och till en kostnad vi behöver reflektera över.

Den befintliga kommunala infrastrukturen för dricksvattenproduktion och avloppsrening byggdes framför allt ut i Sverige under 50- och 60-talen och skedde till största del med statsbidrag och tack vare detta har avgifterna för vatten och avlopp kunnat hållas låga.

Nu står Sveriges VA-verksamheter inför stora utmaningar. Vi har ett föråldrat VA-system som är i stort behov av underhåll och förnyelse. Verksamheten behöver anpassas för att möta allt hårdare lagkrav och utmaningar med perioder av torka, intensivare nederbörd med ökad risk för översvämningar och förorening av vattentäkter. Svårnedbrytbara och farliga ämnen ställer nya krav på våra vatten- och reningsverk. Till detta ska verksamheten rulla på precis som den alltid ha gjort med de kostnader som alltid har funnits. Leverans av våra viktiga vattentjänster ska fungera. Även i kris.
För det är vad vi förväntar oss…

VA-verksamheten får inte göra vinst utan styrs av självkostnadsprincipen som säger att avgifterna VA-verksamheten tar ut genom VA-taxan endast får omfatta de nödvändiga kostnaderna för att säkerställa god kvalitet på VA-tjänsterna.

Att hålla nere nödvändiga kostnader för att bibehålla en låg VA-avgift innebär en risk för kortsiktighet och försämrade VA-tjänster där kostnaderna för dagens utmaningar skjuts över på kommande generation i en verksamhet som borde präglas av långsiktighet.

Vad är då vattnet värt för oss? För dig och för samhället? De beslut vi tar idag kommer att forma framtidens förhållanden. För att säkerställa att vi har tillgång till våra viktiga vattentjänster även i framtiden måste vi alla ta ett gemensamt ansvar.

Det är kväll. Du har precis borstat dina tänder och du stänger av vattenkranen inför läggdags. Tacksam för de vattentjänster du använder och stolt över vad vi tillsammans gjorde för att säkra vårt viktiga vatten idag och imorgon.

Suzan Nilsson
Utredningschef och Förvaltare Vatten