Välkommen till vår- och sommarnumret av vår lokala hållbarhetsguide Glokalt. Begreppet Glokalt handlar om att det vi alla gör på det lokala planet påverkar klimat och miljö globalt. Vi på Västervik Miljö & Energi vill göra det enkelt för dig som kund att använda dig av de tjänster som vi levererar och förenkla för dig att leva på ett hållbart sätt.

Just nu pågår en unik strukturomvandling och flera stora och viktiga miljöprojekt i vår kommun. Vi jobbar aktivt för att säkerställa både invånarens och näringslivets utveckling. Vi bygger om och bygger till Lucerna avloppsreningsverk och har tillsammans med barn från förskolan Jurabacken tagit de första spadtagen i det som är Västerviks största miljöprojekt för ett framtida rent Östersjön.

För att säkra en stabil och långsiktig vattenförsörjning till Västervik byter vi ut de två huvudvattenledningarna från sjön Hjorten in till Västervik stad. På Stegeholmsverket byggs ett nytt energilager i form av en ackumulatortank som kan liknas vid en jättetermos och ska fungera som ett värmelager med varmvatten för fjärrvärme. Inom avfalls-Sverige pågår den största förändringen på många år som alla syftar till en bättre, enklare och smidigare avfallshantering för framtiden.

Utan våra kunniga och driftiga medarbetare kommer vi inte framåt. I detta nummer träffar vi Suzan Nilsson och Åsa Ekström för att få veta mer om framtidens utmaningar och vilka drivkrafterna är för att utveckla verksamheten inom monopolbranscherna avfall och återvinning samt våra vattentjänster, verksamheter som inte får gå med vinst men ändå måste utvecklas för kommande generationer.

Vad gäller vårt hållbarhetsarbete är vi mycket glada och stolta över kvittot från det oberoende konsult- och forskningsföretaget Profus klimatbokslut för energiföretag. Här presenteras inte bara företagets tillförda utsläpp, utan också hur energiföretaget undviker andra utsläpp i samhället. Enligt dessa beräkningar var vi under 2023 klimatpositiva i storleksordningen att vi för varje kilo koldioxid vår verksamhet gav upphov till samtidigt bidragit till att utsläpp av 1,1 kilo kolioxid kunde undvikas på annat håll. En undviken klimatpåverkan som under 2023 är lika stor som bidraget från 16 st fotbollsplaner täckta med solcellspaneler.

Hoppas du får en trevlig läsning, och jag vill också passa på att önska en glad sommar till er alla! Läs gärna mer inne i tidningen om hur du kan tänka vattensmart i din trädgård och utemiljö så att vårt viktiga vatten räcker till oss alla.

Torbjörn Svahn
VD, Västervik Miljö & Energi