Ett av Sveriges äldsta företag finns i Ankarsrum där verksamhet började drivas redan 1655.
Idag är Ankarsrum Electric Motors världsledande tillverkare av motorer för trådmatning till svetsar och har en bred portfölj av elektriska drivsystem. Med sitt helhetstänk kring sortering, återvinning och retursystem, såväl i tillverkningen som i lunchmatsalarna, är Ankarsrum Motors ett utmärkt exempel på att det varken är svårt eller jobbigt att tänka hållbart.

Företaget har ett helhetstänk kring avfallshantering, med sortering av processavfall som uppstår i verksamheten, system för returemballage och sortering av personalavfall.

– Arbetet med att förbättra avfallshanteringen är roliga projekt, medarbetarna är positiva och det är lätt att visa upp för kunder och leverantör, säger Simon Danielsson, verksamhetschef på Ankarsrum Motors.

I vart och ett av de tre lunchrummen finns sorteringsstationer för personalens avfall.

– Vi har ställt ut sorteringsstationer i alla fikarum för att göra det lätt att göra rätt. Personalen sorterar redan hemma och det är naturligt att göra det även här. För medvetenheten så är sorteringen av personalavfall väldigt viktigt, vi påminns då varje dag om miljön och påminns också om att vi gör något bra, säger Simon.

– Det är inte svårt eller jobbigt, energin jag lade ner för att starta upp sorteringen i våra lunchrum var två telefonsamtal till Västervik Miljö & Energi och en beställningfrån IKEA, med hemleverans. Det var max en och en halv dags arbete totalt. Lokalen är stor och arbetsstationerna många. I närheten av varje arbetsstation så finns avfallskärl anpassade för just det avfallet som uppstår där.

Varje dag körs sedan spillet från tillverkningen till miljörummet där det finns sortering för cirka 40 sorters avfall.

Per Blom, produktionschef i miljörummet där cirka 40 sorters avfall sorteras separat

– Vi har minskat mängden brännbart avfall med tre fjärdedelar, sorteringen har gjort att materialet blir lättare att återvinna och vi kan till och med få betalt för det i stället för att betala en avgift, säger Pelle Blom, produktionschef. Arbetet med avfallet jätteviktigt, men ännu viktigare är arbetet med att se till att avfallet inte uppstår till att börja med, poängterar Simon.

– Vi arbetar hela tiden med att effektivisera våra processer för att de ska ge mindre spill och använda mindre energi. För att lyckas med detta så är det viktigt att man hela tiden har hållbarhet med från början i alla projekt och förändringar. Det är också viktigt att hela personalen arbetar med det och känner sig delaktiga.

Per Blom

Ankarsrum Motors har också skapat lyckade samarbeten med många leverantörer och kunder för att ta fram returemballagetillbaka och hållbart förpackningsmaterial som går att skicka fram och tillbaka. Emballaget för elektronik och kretskort levereras från Kina och var till exempel tidigare något som gick direkt till brännbart. Nu återvinns plasten och emballaget körs i retur för återanvändning.

Ett annat enkelt och konkret exempel på lokal nivå är samverkan med lunchleverantören Kingpin, där matlådorna i engångsmaterial helt enkelt byttes ut till matlådor i glas, som sedan går tillbaka i retur för att diskas och användas igen. Bland kommande projekt finns att anpassa utgående kartonger så de passar på europapall, som det finns ett pantsystem på.

– Miljövinsterna för returemballage är på sikt betydligt större än många sorteringsinitiativ, då vi här egentligen arbetar med återanvändning i stället för återvinning, avslutar Simon Danielsson.

Ankarsrum Electric Motors

  • Ett av Sveriges äldsta företag, grundat 1655.
  • Certifierade med ISO-standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och säkerhet.
  • Vision: ”Vi strävar efter att bli den mest hållbara tillverkaren av elektriska drivsystem”.

Vill din verksamhet också börja sortera?

Välkommen att kontakta en av Västervik Miljö & Energis avfallshandläggare så hjälper vi dig att hitta en lösning som passar dig!