Västervik Miljö & Energi AB har beviljats fyra olika bidrag till laddstationer för att kunna bidra omställningen till en elektrifierad transportsektor i Västerviks kommun. Ett bidrag har beviljats från Energimyndigheten där huvudsakliga målgruppen är tunga fordon.

Avsedd plats är vid så kallade Bråten, en yta bakom Blomsterlandet.En av orsakerna till placeringen har med den direkta närheten till E22 att göra, vilket var ett av skallkraven för ett beviljat bidrag.

Laddstationen kommer att bestå av fyra stycken laddpunkter, där maximal laddningseffekt är 350kW. Laddstationen ska vara färdigställd senast 30/9-2025.

Övriga tre bidrag har erhållits via Klimatklivet, och avser snabbladdning för personbilar.


Laddstationerna i Västervik hamnar på:

  • VO-torpet
  • Läroverksplan
  • Reginelundspiren

Respektive station är utrustade med fyra laddpunkter var, där maximal laddeffekt är 150kW, vilket är de effektfullaste laddarna som Västervik Miljö & Energi hittills har upprättat för persontrafik. Laddstationerna driftsätts under vecka 26.