Europas ledande tillverkare av industriella temperaturgivare och utrustning för temperaturmätning heter Pentronic och finns i Verkebäck och Västervik. I bygget av den nya ackumulatortanken vid Stegeholmsverket har det lokala företaget levererat flera komponenter som behövs i leveransen av trygg och lokal fjärrvärme.

Temperaturgivare är i nästan samtliga fall något som används för att optimera hur mycket energi som används i någon form i alla processer. Pentronic levererar mätutrustning till pumphuset som får en central funktion i projektet. I pumphuset installeras tre pumpar för fjärrvärmenätet och en laddningspump till ackumulatortanken. Temperaturgivare mäter vattentemperatur på utgående fjärrvärmevatten för att säkerställa rätt framledningstemperatur i nätet.

Ackumulatortanken laddas upp med varmvatten när det finns ett överskott på fjärrvärmenätet och laddas ur när efterfrågan och behovet är stort. I den här sortens moderna ackumulatortankar kommer man börja mäta temperatur genom en specialdesignad så kallad Multitub, ett upp till 80 meter långt temperaturmätningsinstrument med inbyggda mätpunkter på noggrant bestämda ställen längs med hela sensorn.

– Det har också varit utmanande men väldigt viktigt för oss att vi i samband med projektet har utvecklat passande multituber. Byggnationer av den här sortens ackumulatortankar har tagit fart ordentligt på senare år, och det är många projekt på gång inte bara i Sverige utan i hela Norden, framför allt Danmark, så det kan komma att bli en viktig produkt för oss i framtiden, säger Björn Tunek, marknadschef på Pentronic.

– För oss är det jättespännande och inspirerande att få medverka i ett miljöprojekt som detta och jobba på ”hemmaplan”, säger Björn. Det har blivit ett projekt som vi pratar om internt och följer utvecklingen av. Det är inte vanligt att vi får möjlighet att så konkret se hur ett projekt som vi jobbar med växer fram. Många medarbetare har ”svängt förbi” och tittat på tanken, det bidrar till att vi känner oss stolta över våra produkter och vår verksamhet.

Långsiktighet och ansvar är nyckelord hos Pentronic och företaget ser medverkan till en hållbar värld för alla nu och i framtiden som en självklarhet, menar Claes Arnesson, VD.

– Vi har ett ackrediterat kalibrerings-lab, som förlänger livslängden på både våra och konkurrenters instrument samt arbetar vi med cirkularitet, till exempel via retursystem och återvinning på vissa produkter och metaller. Man kan faktiskt säga att hållbarhet har varit vår affärsidé i över 50 år, avslutar Claes.