Vattenskola

Med Vattenskolan vill naturum Västervik på ett roligt och spännande sätt skapa en relation mellan skolelever i alla åldrar och livet i Östersjön.
– Vi blandar kunskap om djur, växter och hur vi kan spara på vattnets resurser med att våra besökande klasser får prova på bland annat håvning och snorkling, berättar Markus Nord.

Naturum – som finns på 33 platser runtom i Sverige – öppnade i Västervik 2006 med temat havet och skärgården.

– Vi skiljer oss mot naturum generellt sätt genom att vi är belägna centralt i staden, i stället för i exempelvis ett naturreservat. Fördelarna är att vi är mer tillgängliga för våra besökare, framhåller Markus Nord, som är biträdande föreståndare och marinpedagog.

– Vi riktar oss till skolklasser, ända från förskolan och uppåt. Syftet är både att skapa en upplevelse och en relation till Östersjön och livet under ytan. Vår ambition är att alla elever i Västerviks kommun ska erbjudas att delta – där vi vägleder dem att utforska djur och växter i havet.

Han fortsätter:
– Något som är viktigt att förmedla är att vi människor bara är besökare i vattnet. Vi vill bidra till att skapa en kunskap och för­ståelse för hur ekosystemet fungerar och hur den höga belastningen av oss påverkar Östersjön. Vi behöver göra många åtgärder för en bättre havsmiljö i framtiden.

Det övergripande innehållet är:

  1. Teori med grundläggande information om Östersjön, vilka arter som vi kan hitta, om brackvatten, lite historik med mera.
  2. Håvning iklädda vadarstövlar och med tillgång till håvnings­utrustning samlas arter in.
  3. Snorkling för den som vill. Att med egna ögon verkligen besöka det som gömmer sig under ytan är en upplevelse.

– De två första punkterna är för alla, medan snorklingen riktar sig till elever från femte klass och uppåt. Den brukar alltid vara väldigt spännande och rolig. Är inte många som haft en hel våtdräkt, mask och snorkel på sig.

Verksamheten anpassas efter åldrarna på eleverna som kommer på besök.

– Vi brukar erbjuda Vattenskolan mellan åtta och tio olika till­fällen från maj fram till skolavslutningen i juni – och lika många från skolstarten i augusti och in i september. Det är väldigt popu­lärt, så platserna brukar snabbt bokas upp, ler Markus Nord.

Markus Nord Markus Nord är ansvarig för Vattenskolan – där naturum förmedlar kunskap om Östersjön på ett lustfyllt och verklighetsförankrat sätt.