Visste du att vi på Västervik Miljö & Energi är certifierade med Schysst elhandel? Certi­fieringen innebär att
Västervik Miljö & Energi uppfyller arton kundlöften som till exempel handlar om att det ska
vara tydligt vad man köper och vad det innebär.

Vi erbjuder enbart förnybar el – tryggt, enkelt och lokalt. Du får en lokal kundservice och en
faktura för alla dina tjänster hos oss.