Över 70 procent av jordens yta är täckt av vatten. Men det är bara tre procent som är sötvatten. Av de tre procenten finns det mesta i jorden, i glaciärer eller så är det förorenat. Bara ungefär en halv procent av allt tillgängligt vatten på jorden är dricksvatten. Det är värt att ta hand om.

Vårt livsviktiga dricksvatten har flera källor. Vilken beror på var i landet du bor. Mer än hälften av oss får vårt vatten från ytvatten, alltså sjöar eller åar. Resten får sitt från grundvatten, som finns nere i marken. Vårt goda kranvatten är Sveriges mest kontrollerade livsmedel. Nästan 1 750 vattenverk förser oss som bor i Sverige med rent dricksvatten, och vattenverken säkerställer kranvattnets kvalitet.

Vi använder 140 liter vatten per person och dygn. 60 liter till personlig hygien, 30 liter till toalettspolning, 15 liter till tvätt, 15 liter till disk, 10 liter till mat och dryck samt 10 liter till övrigt.

För att se verklig skillnad måste vi alla ta ansvar för hur vi använder vatten och börja se det för den värdefulla råvara det är. Små förändringar i vardagen gör skillnad, och tillsammans kan vi göra stor skillnad.

Visste du att…

  • Om en familj på fyra personer stänger av kranen när de borstar tänderna kan de spara 100 liter vatten på en dag.
  • En droppande kran kan förbruka 55 liter vatten per dygn.
  • Du kan följa den egen förbrukning på Mina sidor https://minasidor.vmeab.se