När man strävar efter hållbarhet är EU den bästa vän man kan tänka sig. För EU har bestämt sig; Som första stora union i världen ska vi bli klimatneutrala senast 2050. Och det är inte bara tomma ord. EU är absolut världsledande i att ha lagstiftning som lever upp till Parisavtalet.

EU gör det enklare för dig och mig att göra hållbara val, framför allt genom att ställa konkreta krav på tillverkarna. Mycket av det har presenterats i EU:s ”Gröna giv”, ”Green Deal”. Det är ett ramverk som omfattar lagstiftning och strategier som ska ge ren luft, rent vatten, friska jordar, hälsosam mat till rimliga priser, renare energi och varor med längre livslängd som går att reparera, återvinna och återanvända. Bland mycket annat.

En del av detta gäller redan. EU har tagit stora och snabba steg för klimatet, för biologisk mångfald, för cirkulär ekonomi och för avfallshanteringen. Annat återstår att besluta. Det väntas till exempel ett producentansvar för textil – en av de mest miljöpåverkande industrierna tvingas då betala för de föroreningar de släpper ut. Det lär göra skillnad. I år kommer EU också sannolikt att klubba nya regler som ska göra hållbarhet till norm. Det ska bli slut på slit-och-släng-samhället!

Nu gäller det för kommuner och invånare att göra sitt. 2025 ska trasig textil samlas in separat. Det innebär lite merarbete för oss alla, men gör det möjligt att materialåtervinna textil som inte kan återbrukas. Och från årsskiftet har kommunerna tagit över insamlingsansvaret för förpackningar från producenterna. På sikt ska hela Sverige kunna lämna sina förpackningar där de bor, på samma sätt som många i Västervik redan gör. Det är en fin service som också gör det möjligt att nå de höga återvinningsmål som EU har satt upp.

Som konsument kan du skynda på processen. Ställ frågor när du väljer mellan olika varor: Vilken miljöpåverkan har produktionen orsakat? Hur är arbetsförhållandena? Finns det reservdelar om något går sönder? Och varför inte ta med egen låda när du hämtar take away – det är ett utmärkt sätt att minska på engångsprodukterna.

En chans att påverka EU:s framtida arbete får du den 9 juni. Då kan du rösta in dina favoriter i parlamentet.

Tony Clark,
vd Avfall Sverige