Vi arbetar varje dag för en hållbar kommun, inte bara hållbar idag, utan även för framtida generationer.


Inte ett helt enkelt men väldigt viktigt uppdrag som vi bär med stolthet. Vår energi går till samhällsviktiga insatser och vi strävar efter att skapa trygghet och förbättra livskvaliteten för dig som lever och verkar här i vår kommun. Vårt fokus ligger på lokal utveckling och hållbarhet. Vi arbetar med innovativ utveckling och vill ligga i framkant för att ge energi till dig och energi till Västerviks kommun.

Mer om aktuell status för några av våra största utvecklingsprojekt, bland annat Lucerna avloppsreningsverk och ackumulatortanken vid Stegeholmsverket kan du läsa här i separata artiklar här på sidan. intill.

Spännande förändringar just nu är att vi ritar om hela kartan för Målserum, som historiskt varit ett område där vi dumpat sopor. I stället planeras en solcellspark, ett pilotprojekt för hållbarhetshubbar introduceras, vi bygger en laddstation för tunga fordon för att bidra till omställningen till en elektrifierad transportsektor och vi tittar på möjligheter för en återbruksgalleria.

Under året öppnar också kommunens första obemannade återvinningscentral i Gamleby – håll utkik för mer information.

Nya lagkrav inom avfall och återvinning som utgår från de globala hållbarhetsmålen och syftar till att stärka det cirkulära kretsloppet har införts i hela Sverige och så också i Västervik. Förändringarna ska göra det enklare att återvinna mera, minska onödigt resursanvändande och göra det lättare för dig som kund att sortera.

Du agerar lokalt och påverkar globalt, det vill säga glokalt, precis som denna guide från oss på Västervik Miljö & Energi.

Visst kommer vi stöta på utmanande steg på vägen, men det är bara med små steg och en gemensam vilja till förändring som vi kan komma framåt och nå framtidens avfallshantering och energianvändning. Där det finns utmaningar finns det även möjligheter.

Vi kan dra i de stora spakarna men det är bara tillsammans vi kan genomföra den hållbarhetsresa vi
måste göra – för framtida generationer, för en hållbar kommun och för en hållbar framtid. Tillsammans ger vi energi till Västervik!

Torbjörn Svahn VD, Västervik Miljö & Energi AB